نظرسنجی
سوال نظرسنجی اول در پایگاه خبری و تحیلی به این عنوان و شرح زیر می باشد ، به کدام گزینه است ؟
گزارش تصویری

Tb W245 H165 Crop Int 28f222a2e4ff8764d4420040ecb2a771
پاسخ حجت الاسلام دکتر غلامی به نقد دکتر بیژن عبدالکریمی به کتاب فلسفه تحول تاریخ، اثر دکتر موسی نجفی
وقتی به نوشته دکتر عبدالکریمی دقت میکنیم، مطمئن می شویم که حرف اصلی وی در این نوشته، همان عقده گشایی ها و فحش هایی است که در صفحات نخستین یا در انتها به مانند مجریان شبکه های ماهواره ای سلطنت طلب یا صدای امریکا نثار دکتر نجفی شده است.
Ypa Group