نظرسنجی
سوال نظرسنجی اول در پایگاه خبری و تحیلی به این عنوان و شرح زیر می باشد ، به کدام گزینه است ؟
گزارش تصویری

/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fpiccontent%2F1395%2F04%2F03%2F13950114000523_PhotoA.jpg&w=245&h=165&zc=1
دکتر هادی محمدی
اگر غربی ها تابه‌حال علیه سپاه و نهادهای نظام ایران لجن‌پراکنی می‌کردند، اکنون به تخریب امام(ره) و زیر سؤال بردن اصالت انقلاب امیدی واهی بسته‌اند و مزدبگیرانی مانند مهاجرانی هم که هزینه‌های عیاشی دارند، در این سمفونی شرکت دارند.
Ypa Group