30 مهر 1400 ساعت 09:47

1
2
3
4
5
 با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود

به مناسبت روز زن بانوان شاغل در شهرداری نور تجلیل شدند

Back to Top

Template Design:Dima Group