28 ارديبهشت 1401 ساعت 05:39

1
2
3
4
5
 با دوستت آرام بیا، بسا که روزى دشمنت شود، و با دشمنت آرام بیا، بسا که روزى دوستت شود

آزمون عملی قبول شدگان روز یکشنبه 22 تیر در شرکت عصر دانش ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد ضمنا کارآموزان جهت شرکت در آزمون ماسک و دستکش به همراه داشته باشند

جهت پرداخت هزینه صدور کارت مهارت ، کارت بانکی با موجودی 50 تومان داشته باشند

 

در صورت غایب شدن نمره صفر منظور خواهد شد

Back to Top

Template Design:Dima Group