نظرسنجی
سوال نظرسنجی اول در پایگاه خبری و تحیلی به این عنوان و شرح زیر می باشد ، به کدام گزینه است ؟
گزارش تصویری

/modules/mod_raxo_allmode/tools/tb.php?src=%2Fimages%2Fpiccontent%2F1395%2F04%2F06%2F1714473_759.jpg&w=245&h=165&zc=1
تفاوت تفسیر عقلی و اجتهادی قرآن کریم چیست؟
پرسش: بین تفسیر عقلی و اجتهادي چه تفاوتی وجود دارد؟
Ypa Group