MJ1465993322

رئیس شعبه ۱۳ مجلس، از جلسه هیات رئیسه، رئیس مجلس و روسای شعب برای بررسی شکایات نمایندگان به نحوه توزیع وکلای ملت در کمیسیون‌ها خبر داد.

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فردا ساعت ۱۰ صبح جلسه هیات رئیسه و ریاست مجلس با روسای شعب برای بررسی شکایات برخی نمایندگان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز ترکیب هیچ یک از کمیسیون ها نهایی نشده است، ادامه داد: احتمالا اعضای هیات رئیسه مجلس از کمیسیون هایی که حضور دارند، بیرون می آیند و سایر نمایندگان متخصص جای آن ها قرار خواهند گرفت تا موارد اختلافی حل شود.

طبق آیین نامه داخلی ترکیب کمیسیون های مجلس در جلسات مشترک روسای شعب و نائب رئیس مجلس مشخص می شود. طبق آیین‌نامه در هفته جاری تقربیا ترکیب همه کمیسیون های مجلس مشخص شد اما برخی از نمایندگان تصمیمات اخذ شده در این جلسات را  مهندسی سیاسی برای تعیین ریاست کمیسیون ها می دانستند و به رئیس مجلس در این خصوص اعتراض کردند.